Chưa được phân loại

Lợi Ích Sử Dụng Phân Hữu Cơ Trong Nông Nghiệp

lợi ích phân hữu cơ

Nền nông nghiệp nước ta đang giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển theo hướng đa ngành của nền kinh tế. Canh tác sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa đem lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc lạm dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp làm quỹ đất trồng ngày càng bị trơ, nghèo dinh dưỡng. Chính vì vậy, việc tận dụng triệt để lợi ích phân hữu cơ trong nông nghiệp đang được khuyến khích để có thể bảo vệ nguồn tài nguyên đất nông nghiệp.

PHÂN BÓN HỮU CƠ LÀ GÌ

lợi ích phân hữu cơ

Là loại phân bón chứa các chất đa, trung, vi lượng dưới dạng các hợp chất hữu cơ dùng trong canh tác nông nghiệp.

Phân bón hữu cơ có nguồn gốc rất đa dạng, chủ yếu  được chia thành 5 nhóm chính: nhóm nguồn gốc từ động vật, nhóm nguồn gốc từ thực vật, nhóm vi sinh vật, nhóm sinh vật biển, nhóm hỗn hợp.

Việc sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp sẽ làm tăng độ phì nhiêu của đất, cải tạo đất hiệu quả, trả lại cho đất lượng hữu cơ đã bị mất.

CÁC LOẠI PHÂN BÓN HỮU CƠ

lợi ích phân hữu cơ

Phân bón hữu cơ chia thành 4 loại:

Phân hữu cơ truyền thống: Được tạo ra từ nguyên liệu và cách làm truyền thống. Là chất thải của vật nuôi, phế phẩm nông nghiệp, phân xanh (bèo hoa dâu, thân cây họ đậu…) được ủ hoai mục từ 3-6 tháng.

Phân hữu cơ sinh học : Là phân bón hữu cơ có chứa vi sinh vật có lợi. Được xử lý và lên men theo một quy trình công nghiệp với sự tham gia của một hay nhiều chủng vi sinh vật khác nhau.

Phân hữu cơ vi sinh: Có nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất như phân hữu cơ sinh học. Nhưng một hoặc nhiều chủng vi sinh vật vẫn còn sống, và sẽ hoạt động khi được bón vào đất.

Phân hữu cơ khoáng: Là phân hữu cơ sinh học được trộn thêm phân vô cơ. Thành phần chất hữu cơ trong phân hữu cơ khoáng phải đạt 15% trở lên.

LỢI ÍCH SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ TRONG NÔNG NGHIỆP

lợi ích phân hữu cơ
  • Cải thiện trạng thái kết cấu đất. Các keo mùn gắn các hạt đất với nhau tạo thành những hạt kết tốt, bền vững làm đất thông thoáng tránh sự tạo váng, xói mòn.
  • Làm đất tơi xốp, thoáng khí, ổn định pH, giữ ẩm cho đất. Tăng khả năng chống hạn cho cây trồng….
  • Giúp cây trồng phát triển cân đối, ổn định
  • Tăng chất lượng nông sản
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật hoạt động, giúp rễ và cây phát triển tốt. Đẩy mạnh quá trình phân giải các hợp chất vô cơ, hữu cơ thành nguồn dinh dưỡng dễ tiêu để cây trồng dễ hấp thụ.
  • Giữ được các chất dinh dưỡng, đồng thời làm tăng tính đệm của đất. Là kho thức ăn cho cây trồng, các vi sinh vật, giun đất…
  • Duy trì bảo vệ đất. Cố định các chất gây ô nhiễm trong đất, làm giảm mức độ dễ tiêu của các chất độc.
  • Không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn nước tưới 
lợi ích phân hữu cơ

Với những lợi ích của phân bón hữu cơ mang lại. Chúng ta nên sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp. Hướng tới canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững.

Xem thêm:
Ưu – Nhược điểm của phân compost so với phân truyền thống

Similar Posts